Nieuws & TipsAanbiedingen

Disclaimer


De inhoud van onze site is voor algemeen informatief gebruik. 

De gepubliceerde merken op onze site, zijn gedeponeerde handelsmerken; de teksten van deze merken zijn overgenomen van de publicaties van de fabrikanten en of merkhouders.

De kleuren van de plaatsjes kunnen afwijken van het originele produkt, daar de afbeeldingen reproducties zijn die aangeleverd zijn door de leveranciers.

Derhalve kan men hier aan geen rechten ontlenen.

De opmaak, inhoud en teksten van onze site mag zonder toestemming NIET worden gekopieerd.

Bij overtreding zullen juridische stappen worden ondernomen!